Velkommen til årsmøte 20. mars 2019

FIN logo

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Val av møteleiar

 • Val av sekretær

 • Val av to representantar til å skrive under protokollen

 • Årsmelding for 2018

 • Driftstilskot for 2019

 • Styrehonorar 2019

 • Rekneskap og budsjett for 2018/2019

 • Arbeidsprogram for 2019 – innspel frå årsmøtet til nytt styre

 • Val av styre

 • Val av valkomité