Velkommen til årsmøte 25. april 2018

FIN logo

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Val av møteleiar

 • Val av sekretær

 • Val av to representantar til å skrive under protokollen

 • Årsmelding for 2017

 • Driftstilskot for 2018

 • Styrehonorar 2018

 • Rekneskap og budsjett for 2017/2018

 • Arbeidsprogram for 2018 – innspel frå årsmøtet til nytt styre

 • Val av styre

 • Val av valkomité