PÅMELDING HER – innan tysdag 28. september kl. 15.00

Alle FIN medlemmer får plass til minst 1 person.

Årsmøte FIN 2021 - torsdag 30. september Svanøy Hovedgård

Vi gjer merksam på at vi har eit avgrensa tal plassar på møtet. Alle medlemsbedriftene får med minst 1 person. Om ein ønskjer fleire med, er det "førstemann til mølla".

Velkommen til årsmøte i FIN

Torsdag 30. septemberl kl. 17.15 på Svanøy Hovedgård
Avreise m/Fjordglytt kl. 14.30 og 16.00 / retur ca. kl. 22.00

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Val av møteleiar
  • Val av sekretær
  • Val av to representantar til å skrive under protokollen
  • Årsmelding for 2020/21
  • Driftstilskot for 2021/22
  • Rekneskap 2020/-21 og budsjett for 2021/22
  • Arbeidsprogram for 2021/22 – innspel frå årsmøtet til det nye styret
  • Val av styre
  • Val av valkomité

Etter årsmøtesakene blir det eit temamøte.

Johan Trygve Solheim – dagleg leiar i SVANØY STIFTELSE – vil orientere om drifta og framtidsplanane for Stiftelsen og Hovedgården.

Årsmøtet blir avslutta med middag og sosialt samvær. Heimreise ca. kl. 22.00