Valkomiteen i FIN kjem med følgjande innstilling til styre i FIN 2021:

Styremedlemmer:

  • Bjørn Hollevik (attval, for 1 år)
  • Ole Schanke Eikum (ny, for 2 år)
  • Kristin Bergstøl Hansen (attval, for 2 år)
  • Thor Arne Ullaland (ikkje på val)
  • Marianne Ullaland Knapstad (ikkje på val)

Varamedlemmer: 

  • Svein T. Nødseth – (attval, for 1 år)
  • Anders Lien – (ny, for 1 år)

Årsmøtet vel leiar og nestleiar, og påser at dei ikkje er på val same året.

Valkomité 2021:

Kjetil Søvik // Siv Merete Stadheim // Gustav Johan Nydal (sign.)

Styret si innstilling til ny valkomité:

  • Gustav Johan Nydal (attval)
  • Ingrid Kassen (ny)
  • Jo Dale Pedersen (ny)

Valkomitéen konstituerer seg sjølve.