Oppføringer av anita

Årsmøteprotokoll 2020

Digitalt årsmøte i Flora Industri- og Næringsforening 14. mai 2020 16 personar logga seg inn på møtet via Teams. PROTOKOLL Opning ved leiar i FIN, Gustav Johan Nydal. Sakliste og innkalling vart godkjent. Val av møteleiar Gustav Johan Nydal vart vald. Val av sekretær Anita Øygard vart vald. Val av to representantar til å skrive […]

Valkomité 2020

Valkomiteen i FIN kjem med følgjande innstilling til styre i FIN 2020: Styremedlemmer (velges for 2 år): Leiar: Bjørn Hollevik (ny) Styrerepresentant: Thor Arne Ullaland (attval) Styrerepresentant: Marianne Ullaland Knapstad (attval) Vara (valde for 1 år):  Svein T Nødseth – (attval) Albert Frøyen – (ny) Ny valkomte: Siv Merete Stadheim (attval) Kjetil Søvik (attval) Gustav […]