Oppføringer av anita

Ta meir utdanning sjølv – eller kanskje nokon du kjenner?

Søknadsfrist for høgare utdanning er 15. april!  Kampen om kvalifisert arbeidskraft blir stadig hardare. I eit lite fylke som vårt, vil denne kampen bli ekstra hard, ikkje minst om ein ser på prognoser for folketalsutvikling i åra som kjem. Samtidig veit vi at bare ein av fem som tar utdanning utanfor fylket kjem tilbake, medan […]

Siste nytt frå Gjøafeltet

Hels på administrerande direktør i Neptune Energy Norge og høyr siste nytt frå Gjøafeltet. Tysdag 4. april kl 18 vil Odin Estensen, administrerande direktør i Neptune Energy Norge, orientere om siste nytt frå Gjøafeltet og nye prosjekt som er under utvikling der. Møtet vert arrangert av NPF avdeling Sogn og Fjordane, men er ope for […]