FIN

INDUSTRIUTVIKLING

NÆRINGSUTVIKLING

INNOVASJON

Flora Industri og Næringsforening har som mål å arbeide for industriutvikling, næringsutvikling og innovasjon i Florø.

FIN skal koordinere og fremje medlemmane sine synspunkt på område av felles interesse. FIN skal vere ein møtestad for utveksling av erfaringar og nye idear.