• Industriutvikling • Næringsutvikling • Innovasjon

    Flora Industri- og Næringforening

    Kontakt oss

OM OSS

Flora Industri og Næringsforening har som mål å arbeide for industriutvikling, næringsutvikling og innovasjon i kommunen. FIN skal koordinere og fremje medlemmane sine synspunkt på område av felles interesse. FIN skal vere ein møtestad for utveksling av erfaringar og nye idear.