Skatt

Deloitteseminar – årsoppgjer 16. desember

Onsdag 16. desember avholder Deloitte Florø sin årlige årsoppgjørsdag. Kurset gir innsikt i problemstillinger knyttet til årsoppgjøret og andre aktuelle temaer

Målgruppe:

Seminaret passer for daglige ledere, avdelingsledere, økonomiansvarlig, styremedlemmer, aksjonærer og personer med ansvar innenfor regnskap og økonomi.

Agenda:

  • Økonomistyring for små og mellomstore bedrifter- gjennomgang av de viktigste prinsippene for god økonomistyring i små og mellomstore bedrifter
  • Norsk regnskapslov – nyheter og dagsaktuelle tema
  • Bokføring – nyheter og dagsaktuelle tema
  • Aktuelle skatte- og avgiftsmessige nyheter

Praktisk informasjon:

  • Sted: Quality Hotel i Florø, Haavesal 1
  • Dato / tid: Onsdag 16. desember 2015, klokken 9:00 – 15:30
  • Deltakeravgift: kr 1.000,- inkluderer 2-retters lunsj, kursmateriell og kursbevis

Obligatorisk etterutdanning:

Revisorer: Ikke godkjent

Regnskapsførere: Vurderes som 3 timer finansregnskap, 1 time bokføring, 2 timer skatt/avgift.

Advokater kan søke om å få kurset godkjent av advokatforeningen som etterutdanning.

  Meld deg på via denne linken

Velkommen!

Ved spørsmål ta kontakt med Cecilie Halvorsen

  +47 948 50 174

  chalvorsen@deloitte.no