ENERIN skal utvikle industrielle HIT varmepumper

Pressemelding frå Florøselskapet ENERIN AS

ENERIN AS har fått tilsagn om et betydelig beløp til utvikling av industrielle høytemperatur (HIT) varmepumper, fra Innovasjon Norge.

ENERIN AS har som ambisjon å lage de mest avanserte HIT varmepumpene i verden, basert på teknologi, patenter og kunnskaper akkumulert gjennom mange år av siv.ing. Arne Høeg og siv.ing. Trond-Atle Asphjell.

Dette er i prinsippet store motorer, på mellom 2 til 2,5 tonn.

Arne Høeg og Trond Atle Asphjell er hovedaksjonærer og partnere i ENERIN AS sammen med Niprox Technology AS.

Sammen eier en også HoegTemp AS, som eier / forvalter en rekke patenter / IP rettigheter, som er relevante i forbindelse med utviklingen av kompressorer, kondensatorer / varmevekslere etc. til industrielle varmepumper.

ENERIN AS har en investeringsramme i størrelsesorden 15-20 mill. til et forskningsprogram over 3-4 år, til utvikling av nye teknologier / nye løsninger for slike industrielle varmepumper.

FOU prosjektet har blitt kvalitetssikret av Innovasjon Norge, og et ekspertpanel sammensatt av IN, bestående av en 1. amanuensis fra NTNU, en partner/siv.øk. fra BDO, og en ekspert fra ENOVA.

Med tilsagnet fra Innovasjon Norge, en snarlig kommende emisjon, trekkrettigheter / lån fra Sparebanken Vest, og egne midler / løpende inntjening basert på eksisterende produkter og tjenester, vil dette forskningsprogrammet være / bli fullfinansiert.

En har som mål å ha klar de 2 første HIT / UHIT (Ultrahøytemperatur) prototype varmepumpene ultimo 2022 / primo 2023 for uttesting hos pilot-kunder.

HIT varmepumpene er tenkt å være på 250 kW hver, og modulære / skalerbare ved parallell-kobling, slik at en basert på disse varmepumpene kan bygge energisentraler på f.eks. 4-5 MW, avhengig av behovet hos kunde.

Disse varmepumpene, sammen med NIPROX Tech. AS sine matevannsanlegg og demineraliseringsanlegg for industri, vil kunne gjøre ENERIN AS til en totalleverandør av energisentraler og damp-/matevannsløsninger, for industrien.

Vi søker etter 3 nye sivilingeniører til staben vår.

ENERIN AS