Fjord Alg

For at laksen skal vekse, vere ei god Omega 3 kjelde og for at laksen skal få den rette raudfargen trengs det mikroalgar. På sist frukostmøte i Fram Flora orienterte Gabriel Ossenkamp frå Svelgen om det nystarta selskapet Fjord Alg, som skal satse på å dyrke mikroalgar i eit lukka system.

Dette vil skje i samarbeid med lokal oppdrettarar.

Les meir her: http://fjordalg.com/