Flyplassen i fokus i 2016

2016 var prega av flyplass-saka, og og konsekvensane av kommersialiseringa.

11. mai neste år skal revidert nasjonalbudsjett leggast fram. Men Samferdsledepartementet kan alternativt gå inn for å kjøpe einskilde av rutene i Florø i inneverande konsesjonsrunde, utanom nasjonalbudsjettet.

– Det er svært viktig at Samferdsledepartementet ser på konsekvensane av kommersialiseringa på ny: Dette har vore særs skadeleg for næringslivet, som på toppen av dette er i ei veldig krevjande omstillingstid. Då er det eit kommersielt flytilbod slik vi har i dag, næringa treng minst, seier Hollevik.

Les meir her:

Firdaposten 14.12.2016