FOT-ruter Firdaposten 12.1.18

FOT-ruter i det blå?

Departementet si utgreiing om FOT-ruter i Flora er enno ikkje klar. Frida Melvær har jobba mykje for flytilbudet i Florø, og vil framleis stå på.

Firdaposten 12. januar 2018