Frukostmøte FIN

Frukostmøte Fram Flora 2. mars

Velkomen til Fram Flora si frukostsamling torsdag 2. mars! Frukost og kaffe vert servert frå kl 07.30. Innlegg frå kl. 08.00 til 09.00.

Program:

  • Presentasjon av Niprox AS, ved salssjef Roy Austbø
  • Presentasjon av Systemintegrering, ved dagleg leiar Tor Even Eide
  • Ut med Fram Flora – inn med ?? Presentasjon av Fram Flora sin nye strategi og nytt namn, ved dagleg leiar Lone Bareksten
  • Ordet fritt
  • Innovasjon Norge vil ha kontordag hos Fram Flora denne dagen – vi kjem tilbake med namn på kven som kjem.

Samlinga finn stad i Fram Flora i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Kom og høyr; diskutér og treff gamle og nye kjende!