Bygg økonomi

Frukostseminar mva. og eigedomsprosjekt 2.12.15

Deloitte og Sparebanken Sogn og Fjordane inviterar til frukostseminar 2. desmeber, kl 8.00 i Strandgata 52

Målgruppe:
Utbyggarar, eigarar og utleigarar som utviklar fast eigendom for eige bruk, utleige eller for sal. Prosjektleiarar, økonomi og leiing.

Seminarinnhold:
Ein vil fokusere på organisering av eigendomsprosjekt, ulike MVA-løysingar for næring/bustad, handtering av transaksjonar som fisjon, fusjon og overdraging mm. Korleis bør prosjektet organiserat, konsekvensar for MVA.

 

Les meir og meld deg på her