NAV jobbmesse januar 2019

Jobbmesse 17. januar 2019

Til arbeidsgjevarar i Sunnfjord / Høyanger/ HAF

NAV vil informere om at neste store jobbmesse blir torsdag 17. januar 2019.  Sett av datoen, meld gjerne tilbake interesse/påmelding allereie no.

STAD: Førdehuset som sist, men i idrettshallen denne gongen slik at vi får betre plass.

TID: Torsdag 17. januar 2019. Messa er lagt til januar slik at sommarjobbane som ofte vert lyst ut på denne tida, også kan promoterast på messa. Det er kjekt med flest mogleg ledige stillingar på ei slik messe. Fleire arbeidsgjevarar har også gitt uttrykk for at januar er eit betre tidspunkt.

Om di bedrift treng oppbemanning før dette tidspunktet så gje melding om dette til  din marknadskontakt.

Vi hjelper gjerne til med til med å finne eigna kandidatar som har den kompetansen du treng.

Med vennleg helsing  Marknadsteam Sunnfjord, Høyanger og HAF.

arne.varden@nav.no