Knoppskyting

Knoppskyting – infomøte 3. mai

Har di verksemd forretningsidear som ikkje er blitt realisert?

FIN inviterer medlemmene sine til infomøte der Fram Flora preseneterer sitt tilbod til etablert næringsliv.

Tid: 3. mai kl 9.00 – 11.30, inkl. lunsj

Stad: Fram Flora, Magnus Thingnesgt. 1, 4. etasje

Last ned fullt program i PDF her:

Invitasjon_Knoppskyting i eksisterande verksemder