FIN - Flora Industri og Næringsforening - www.florain.no

Medlemsmøte i FIN om næringsareal

FIN har fått fleire tilbakemeldingar frå medlemmar om at det er ei stor utfordring å få tak i næringsareal i kommunen. Til tross for vedteken områderegulering og utbygging av Florelandet Nord har næringsaktørar problem med å få hand om egneleg areal.

FIN inviterer difor til eit ope medlemsmøte i lag med representantar for Planavdelinga i kommunen.

TEMA:

1)    Tilgjengeleg og planlagt industriareal i Flora kommune.

2)    Tilgjengeleg areal til bustadbygging, og reguleringsprosessane rundt dette.

MØTESTAD / TID:

·      Kantina på Horne Brygge (4. Etasje – inngang på vestsida)

·      Onsdag 26. oktober kl. 18.30

På grunn av enkel servering ber vi om påmelding innan måndag 24.10. kl. 12.00:

 Meld deg på medlemsmøte