Hoven Stryn

Næringsdagane 2017

Til private og offentlege verksemder i Sogn og Fjordane

Næringsdagane er den viktige møteplassen for privat og offentleg næringsliv i Sogn og Fjordane. www.naringsdagane.no

Tema:
Skapt i Sogn og Fjordane – konkurransekraft gjennom det grøne skiftet.

Stad og tid:
Hotel Alexandra, Loen 10.–11. mai 2017.
Møtestart onsdag 10. mai kl. 09:00
Avslutning etter lunsj torsdag 11. mai med ein direktesendt debatt på NRK Sogn og Fjordane om regionreforma.
Konferansier: Rolf Sanne Gundersen.
Festmiddag onsdag 10. mai kl. 19:00 – Toastmaster Sigrid Moldestad.

Ekstra 1:
Tjuvstart tysdag 9. mai kl. 21:00 med Næringspub.
Oppspel til konferansen frå Arvid Andenæs.
Næringsquiz.

Ekstra 2:
Bli med på prøvetur med Loen Skylift til Hoven. Dette skjer rett etter konferanseslutt på dag 1, dvs onsdag 10. mai.
I programmet er det også sett av tid til orientering om dette spektakulære prosjektet som opnar nokre dagar seinare i mai.

Ekstra 3:
Næringstorg med mange verksemder du ynskjer å treffe.

Ekstra 4:
Opning av Lefdal Mine, grøn datalagring. Opninga blir streama til konferansen, onsdag 10.

Med sjefen for oljefondet, Yngve Slyngstad, i spissen er det ei rad spanande foredrag – sjå programmet her.

Meld deg på her