Nytt styre i FIN 2015

På årsmøtet i Flora Industri- og Næringsforening 16. april, vart desse valt inn i styret:

Leiar Bjørn Hollevik (attval)

Nestleiar Tore Havn (ny, tidlegare 2. vara)

Styremedlem Kristin Bergstøl Hansen (ny)

Styremedlem Thor Arne Ullaland (ikkje på val)

Styremedlem Kjartan Strand (ikkje på val)

1. varamedlem Roald Førde (ny)

2. varamedlem Jonny Bjørnset (ny)

 

Styremedlemmane blir valde for ein periode på to år, vararepresentantane for eit år.