Siste nytt Gjøafeltet

Siste nytt frå Gjøafeltet

Hels på administrerande direktør i Neptune Energy Norge og høyr siste nytt frå Gjøafeltet.

Tysdag 4. april kl 18 vil Odin Estensen, administrerande direktør i Neptune Energy Norge, orientere om siste nytt frå Gjøafeltet og nye prosjekt som er under utvikling der.

Møtet vert arrangert av NPF avdeling Sogn og Fjordane, men er ope for alle. Inviter gjerne med vennar/kollegaar som du trur kan ha interesse av dette, men hugs påmelding.

Informasjon om møtet og lenke for påmelding finn du på

https://npf.medlemssystem.com/courses/743