Vegstenging FIN

Stenging Kinnvegen 16. mars

Trygve Ullaland AS melder at dei må stenge Kinnvegen i morgen onsdag 16. mars ved Trikobakken.

Dette er fordi dei skal utføre en del bolting av fjellet for Statens Vegvesen.

Vegen blir stengt fra kl 8.30 til 15.00 onsdag 16. mars.