Temamøte 2019

Ordførarkandidatane Kinn kommune – næringslivspolitikk

Kvar kandidat får ca 5 minutt – ordstyrer Svein Nødseth.

Tema som vi ynskjer at ordførarkandidatane skal belyse i innlegga sine er følgjande:

 • Vekst

  Korleis vil dykkar parti legge til rette for vekst i havbruksnæringa, petroleumsnæringa, grøn energi, fiskeri, maritim næring, landbruk, service og handel og anna næringsliv i heile kommunen.

 • Det grøne skiftet

  Korleis vil de at det grøne skiftet skal prege næringslivet.

 • Heile kommunen

  Korleis skal de som politikarar frå enten Vågsøy eller Flora gjere dykk kjende med og engasjere dykk i viktige saker og problemstillingar for næringslivet i den «andre» delen av kommunen.

 • "VI" haldning

  Kva skal til for å få til ei felles «Vi» haldning i Kinn kommune, for å unngå «oss i sør» mot «dei i nord» og omvendt?

 • Utfordring

  Kva meiner de er det viktigaste næringslivet i Kinn sjølve må ta tak i?

  Gje næringslivet ei utfordring!