Uttale FIN om regionale flyruter

Kommersialisering og FOT-ruter