Verdiskapingsanalyse 2015

Verdiskapingsanalysen 2015

No kan du laste ned og lese Verdiskapingsanalysen for petroleumsrelatert omsetnad i Sogn og Fjordane.

Verdiskapingsanalysen er utvikla for Maritim Forening Sogn og Fjordane av PwC med finansiell støtte frå INU-fondet og Sparebanken Vest. I år har vi identifisert 161 verksemder som er –og 33 som ønskjer å bli –leverandørar til petroleumsindustrien. Dei aktive leverandørane skapte til saman verdiar i fylket for 1,74 MRD NOK i 2013.

Last ned PDF av verdiskapingsanalysen 2015 her.