Årsmøte FIN 14. mai kl. 15.00

via Microsoft Teams

FIN logo

SAKLISTE

 • Godkjenning av innkalling og sakliste

 • Val av møteleiar

 • Val av sekretær

 • Val av to representantar til å skrive under protokollen

 • Årsmelding for 2019

 • Driftstilskot for 2020

 • Styrehonorar 2020

 • Rekneskap og budsjett for 2019/2020

 • Arbeidsprogram for 2020 – innspel frå årsmøtet til nytt styre

 • Val av styre

 • Val av valkomité