Temamøte 2020

SFE – NETTLEIGE

SFE nett

Asgeir Aase – konserndirektør SFE nett

om utfordringar med nettleige for næringslivet i Kinn

  • Nettleige

    Kva gjer SFE for å få ned nettleiga?

  • Fornybar energi

    SFE si satsing på fornybar energi

  • Samanlikning BKK

    FIN vil presentere samanlikningar for lokale verksemder SFE kontra BKK prisar

Martin Solhaug Standal fra Pixabay