Småkraftverk EY

EY: Selskapsrett for småkraftbransjen

Sogn og Fjordane er eit av dei største småkraftfylka i landet med mange utbygde og konsesjonssøkte småkraftverk. Bransjen er i sterk endring og vi vil belyse ulike temaer som berører kompleksiteten i småkraftbransjen.

EY inviterer til temamøte på Sandane onsdag 16. mars på Gloppen Hotell frå 12.00 til 14.00

Forhold knyttet til  etablering av holdingselskaper
Betydningen av vedtektene og behovet for aksjonæravtaler
Generasjonsskifter på gårdene – fallretter vs. småkraftaksjer
Rollen som styremedlem i småkraftselskaper

Pris: kr 500,- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist: 9. mars

Ved spørsmål, vennligst kontakt Renate Vevang, tlf. 411 40 022.

Les meir og meld deg på her