Høyringsuttale – Samfunnsdelen til kommuneplanen 2020 – 2032

Vedtatt i styret i FIN 5.10.20 – sendt til Kinn kommune