Gjennomslag for FOT-rutene

hos politikarane i Oslo

I forslag til Statsbudsjett for 2021 er det innarbeidd ressursar til midlertidige rutekjøp frå 1. januar – slik vi har hatt det siste halve året. Samstundes er det sett av ressursar til framtidig FOT-rutekjøp i Florø.

Dette har vore ei kampsak for FIN i mange år.

Styret i Flora Industri og Næringsforening har mellom anna finansiert og fått utarbeidd ein rapport om Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn. Det har vore lagt ned ein stor innsats med lobbyarbeid av styreleiarane i FIN.

Nokre av FIN sine innspel siste åra:

Fot-ruter i Florø