Kommunedelplan Florelandet Brandsøy

INFORMASJONSMØTE 13. januar 2020 kl. 19.00

Flora Industri og Næringsforening inviterer til orienteringsmøte om Kommunedelplan Florelandet Brandsøy.

Ope møte 13. januar kl. 19.00 Fokushuset

Anders Espeseth og plansjef i Kinn kommune Heidi Dyrøy vil orientera om denne planen som tar for seg areal til bustad, indystriareal, flyplass og næring. Viktige tema er fortetting og infrastruktur. Ope for spørsmål og innspel.

Florelandet og Brandsøy