Gebyrregulativ Kinn kommune

Innspel gebyrregulativ for Kinn kommune

Måløy Vekst og FIN med felles innspel til Kinn kommune om gebyrregulativ