Påmelding julemøte 2019

FIN og NPF Sogn og Fjordane inviterer til julemøte

onsdag 27. november kl. 19.00 på Quality Hotell Florø


Kveldens program:

WIDERØE ved Terje Skram, direktør for strategi og infrastruktur og Jørgen Nergård, rutesjef på kortbane:

  • Orienterer om Widerøe sine planar og tankar om vidare utvikling av flytilbodet til/frå Florø
  • Widerøe sin tankar om framtidige miljøvenlege fly som til dømes El-fly.

ZEPHYR ved Olav Rommetveit, administrerande direktør:

  • Vindkraftutbygginga på Guleslettene og ringverknadane dette prosjekter har og vil ha i vårt område.

Vi avsluttar med sosialt samvær og middag. Meld deg på i dag og velg om du vil ha tradisjonell julebuffet eller lutefisk denne kvelden.