Konferanse om helseinnovasjon

Velkommen til konferanse 31. oktober

Endringar i samfunnet krev at helsesektoren i framtida må løyse oppgåver annleis enn i dag. Helse Førde har aukande fokus på nyskaping, og vil gjerne samhandle med næringslivet! Difor vert du no invitert til denne konferansen der vi med utgangspunkt i helsesektoren sine framtidige behov ønskjer å dele kunnskap om tverrfagleg innovasjonsarbeid, og på lang sikt bidra til lokal verdiskaping på tvers av offentleg og privat sektor.  

I lag med 5 medarrangørar inviterer Helse Førde til Helseinnovasjonskonferansen 2019. På konferansen vil du bli presentert for gode døme på lokalt innovasjonsarbeid, samt få meir kunnskap om både utfordringar og mulegheiter. Ikkje minst får du høyre om arbeidet med Nye Førde Sjukehus.

Har du spørsmål om konferansen, så kontakt Gro Rukan: 913 21 392 / gro@kpsf.no

Vi håper å sjå deg på Helseinnovasjonskonferansen 2019!