Nytt seglingsmønster Statoil

Kor blir statoilrøyra av?

Firdaposten skriv at fleire av underleverandørane på Fjord Base har måtte seie opp folk for å overleve i ein litt for roleg oljemarknad.

– Det endra seglingsmønsteret trådde i kraft tidlegare i år og skal vere implementert til slutten av året. No ser vi effektane, seier Hollevik.

No er det på at tide Statoil viser at dei verkeleg satsar vidare på Florø som europalager for røyr, meiner han. Røyra som skal ut på dei ulike felta skal tilarbeidast her i Florø. Men Hollevik kan ikkje sjå at Florø har fått meir arbeid så langt.

Les heile artikkelen i Firdaposten

Les PwC rapporten frå 2013