Kart aktivitet

PwC rapport 2013

Rapporten som i 2013 blei utarbeida for FIN med mål om å berekne kor mange årsverk som kan gå tapt ved Statoil si avvikling av logistikk – og forsyningsverksemd frå Fjord Base.

Les heile rapporten her