Velkommen til infomøte med smittevernlege

Torsdag 13. august kl. 17.00 på SMS senteret.

Medlemmane i Flora Industri og Næringsforening blir med dette invitert til eit møte med smittevernlege Jan Helge Dale, torsdag 13. august kl. 17.00 på SMS senteret.
 
Tema vil vere smittevernproblematikk som:
– smittevern
– testing
– regime lokalt og sentralt
 
 
Alle som har interesse av å delta må melde tilbake til post@florain.no innan klokka 13.00 torsdag 13. august – slik at ein får tilrettelagt med rett storleik på lokale.