Velkommen til infomøte med smittevernlege

Torsdag 13. august kl. 17.00 på SMS senteret.