Fellesmøte Måløy Vekst og FIN

tysdag 25. august i Måløy

Fellessamlinga for næringslivet frå Florø og Måløy, tysdag 25. august kl. 15.30 – 19.00 i Parken Kulturhus på Raudeberg, med påfølgjande middag i Maritim Park kl. 19.00 – 21.00.

Det vert sett opp båt frå Florø kl 14.00, med retur frå Måløy kl 21.00.

På møtet vil ein få fleire presentasjonar frå bedrifter og verksemder, og tema for møtet er samarbeid og næringsutvikling i Kinn og på kysten.

For å ivareta smittevern, så er det avgrensa med plassar, så her vert det førstemann til mølla. Aksjonærar i Måløy Vekst og medlemmer i Flora Industri- og næringsforening kan melde seg på samlinga.

Påmelding gjerast ved å følge linken og fylle ut namn, verksemd og e-postadresse:

Fellessamling 25. august 2020