Nytt slakteri til 620 millionar på Botnastranda

Storsatsing av Slakteriet AS og KMC Properties

Det er ei stor glede for Kinn og FIN at eit av medlemmane våre satsar så tøft i byen.

Dette skriv Firdaposten 23.8.21:

Slakteriet AS blei etablert i 1989 og er eit av Norges største slakteselskap med store anlegg i Florø i Kinn og Brekke i Gulen. Selskapet kan vise til god vekst og solid finansiell posisjon, med 191 millioner kroner i inntekter og 34 millionar kroner i EBITDA i 2020.

Slaktevolumet har auka med 28 prosent dei siste fem åra.

Anlegget ligg strategisk plassert i industriklynga Fjord Base i Florø og vil vere eit topp moderne slakteri, med robotteknologi og automasjonsløysingar. I tillegg vil anlegget ha produksjonslinjer for filetering og vidareforedling av produkt, og få ein større kjøle- og djupfrysingskapasitet enn før.

Les heile artikkelen i Firdaposten

For abonnementar