Statsråden la ned grunnsteinen til nytt lokalt fiskerieventyr

Firdaposten 17. august 2021

Havlandet Marin Yngel og Norcod går saman i satsinga og dannar selskapet Havlandet Norcod AS. Dei har fått konsesjon på å produsere 24 millionar yngel i året og vil vere klare til å ta i mot den første hausten 2022.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen:

– Her er det folk som har satsa over tid og ikkje gjeve opp. Det er det vi kallar eldsjeler og slike treng vi meir ein nokon gong. Eg er imponert, og det er berre å bukke og bøye seg i støvet. Dette er eit eksempel på at i fiskeri og sjømatnæringa langs kysten finn ein dei som satsar og har moglegheita til det, etter fleire gode år med inntening, seier Ingebrigtsen.

Les heile artikkelen i Firdaposten

For abonnentar