Styret FIN 2018

Nytt styre i FIN

Årsmøtet i Flora Industri- og Næringsforening gjekk av stabelen onsdag 25. april. Gustav Johan Nydal vart vald til ny leiar etter at Bjørn Hollevik takka nei til gjenval – etter 12 år i førarsetet.

Det nye styret i  FIN 2018 er samansett av:
Leiar                            Gustav Johan Nydal (ny) vald for 2 år
Nestleiar                     Tore Havn (ikkje på val)
Styremedlem             Thor Arne Ullaland (attval) vald for 2 år
Styremedlem             Marianne Ullaland Knapstad (ny) vald for 2 år
Styremedlem             Kristin Bergstøl Hansen (ikkje på val)
Varamedlem              Roald Førde (attval) vald for 1 år
Varamedlem              Janicke Svendal (ny) vald for 1 år

Kontaktinfo styret 2018

Protokoll årsmøte FIN 2018