FIN annonse paneldebatt 6.9.2021

Listetoppane kjem til Florø for å diskutere og svare på spørsmål om KYST & KINN – med fokus på næringspolitikk

FIN er arrangør – Dag Frøyen frå Firdaposten leiar debatten.

Viktige tema under paneldebatten:

 • Statlege arbeidsplassar

  til Kinn og kysten

  • jobb for 2
  • rekruttering til næringslivet
 • Samferdsel
  • viktige vegprosjekt
  • trygge vegar
  • fly- og båtruter
 • Nettleiga

  konkurransevridende og urettferdig

 • Fiskeoppdrett
  • rammebetingelsar for tildeling av konsesjonar
  • landbasert / sjø
  • produksjonssoner (raud / grøn / gul)
 • VGS- og fagskule
  • klassar og skular i fare
  • vanskeleg å få tak i lærlingar
  • storleik på klassar endra etter Vestland fylke
 • Oljeavhengig kyst

  store konsekvensar når leiteaktiviteten skal stogge / reduserast

 • Vindkraftutbygging

  ønskjer vi havvindutbygging på kysten?

 • Strandsona

  utnytting av eit viktig areal på kysten

 • EØS avtala

  viktig med tanke på «fri flyt» av arbeidskraft og varer

MØT STORTINGSKANDIDATANE

på Florø kulturhus mandag 6. september