Vanntårnet i Lilleåsen – byens nye samlingspunkt

Invitasjon til å bidra med finansiell støtte til signalprosjektet i Lilleåsen

Florø Bys Vel vil med dette invitere FIN’s medlemsbedrifter til å delta med finansiell støtte til Prosjektet Vanntårn Lilleåsen.

Prosjektet er omtalt i Firdaposten 17.09, hvor det også er initiert mulig byggestart i oktober. https://www.florain.no/pamelding-arsmote-fin-30-september-2021/

Næringslivet har bidratt betydelig i prosjektet i tillegg til enkeltpersoner, og vi har pr i dag 18 bidragsytere som bidrar med kontanter eller varer og tjenester.  Vi har til nå fått tilsagn om ca. 1 mill. kroner av et budsjett på 1.53 mill. kroner.

Vårt mål er å være fullfinansiert rundt 15.oktober.

Blant de aller største bidragsyterne er pr. i dag: Kinn kommune, Sparebanken Vest, Fjord 1, Norwell og Botnaneset Industriselskap. Nå satses det på å få til en skikkelig markering ved vanntårnet på byens 162-årsdag neste år.

Litt om prosjektet:
Den gamle trykktanken på Lilleåsen er utført i solid betong. Planene for å ivareta denne i et rehabiliteringsprosjekt har vært innom kulturtårn for konserter og/eller kunstutstillinger. Den nåværende skissen illustrerer et utsiktstårn, som også kan anvendes til andre arrangementer. Siden 1. mai har det vært 12.000 innsjekkinger på turtrimappen til Flora Turlag her oppe. Med opprustingen av turstiene både på øst og vestsiden i samarbeidsprosjekt med Kinn kommune og Florø Træplantningsselskab ligger alt til rette for dette prosjektet. Noe dugnadsarbeid fra vest og øst mot vanntårnet gjenstår. Med tilbørlig skogrydding vil den gamle trykktanken fremstå som et signalbygg over byen.

Det trenges bidrag til varer og tjenester, som kompositt, metall, maling, materiale, benker og betongarbeid. Kontantbidrag er også ønskelig for eventuelt kjøp av disse tjenestene. Det er blant annet planlagt å sette opp plakat over de største bidragsyterne ved vanntårnet.

Det ville være gledelig om flere av medlemsbedriftene melder seg inn i Florø Bys Vel. I våre vedtekter slår §1 fast at: «Foreningen Florø Bys Vel har til formål å virke til det beste for Florø, herunder for byens trivsel, urbane kvaliteter, forskjønnelse og utvikling».
Det koster 250 kroner i året for enkeltpersoner og 3000 for bedrifter/organisasjoner. Innmelding og betaling av kontingent til 3705.08.20034, merket med navn og e-postadresse.
Alle bidrag mottas med takk.

Med hilsen
For styret i Florø Bys Vel
Harry Felle – styremedlem

Lilleåsen - Florø Bys Vel