Presentasjon Kinn kommune eigedomsskatt – Deloitte

webinar FIN / Deloitte 24. mars 2021

Vedlagt finn de Deloitte sin presentasjon om eigedomsskatt i Kinn kommune, frå webinaret 24. mars .

Her finn du også kontaktinfo til Deloitte sine ekspertar på eigedomsskatt.