NHO S&Fj - samfunnsanvar

Samfunnsansvarleg næringsliv juni -15

NHO Sogn og Fjordane leiar nettverket «Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane».

NHO inviterer bedriftene i FIN til ope møte i Florø 15. – 16. juni. Det blir ei lærerik samling og gode muligheiter for å bygge nettverk med andre verksemder som er opptatt av korleis førebu seg på det grøne skifte. Nettverket er uformelt og det er inga medlemsavgift.

Om de ønskjer å vite meir om nettverket og lurer på å setje strategisk arbeid med samfunnsansvar på dagsorden i eiga bedrift, ta gjerne kontakt med prosjektleiar i NHO Sogn og Fjordane Siri Stavang.

Les meir om prosjektet og meld deg her  Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane.