Spørjeundersøking om konsekvensar av korona for FIN medlemmer