Spørjeundersøking om konsekvensar av korona for FIN medlemmer

Følgjer av korona

Spørjeundersøking om følgjer av korona for FIN sine medlemmar.

  • Har korona epidemien og tiltaka som er iverksette hatt direkte negativ innverknad på dykkar bedrift?
  • Har bedrifta permittert nokon av dei tilsette pga. korona tiltaka som er iverksette?
  • Kan de estimere kva tap de har hatt/ vil få pga. korona?
  • Vil hjelpepakkane som Stortinget har vedteke hjelpe dykkar bedrift?
  • Kva tiltak bør FIN arbeide for å få iverksett for å hjelpe næringslivet utover det som er vedteke