Fv 614 Svelgen – Indrehus må realiserast snarast

Felles uttale frå Måløy Vekst // FIN