Store utfordringar med prisregime for vatn og avløp i Kinn

Uttale sendt til gruppeleiarane i Kinn og Firdaposten 10. juni 2020