Krafttak for framtida

Ta eit krafttak for lærlingane og framtida

LærlingbrevFlora Industri- og Næringsforening vil saman med Bremanger Næringsråd og Førde Industri- og Næringssamskipnad slå eit slag for framtida. Vi oppfordrar alle kommunane og medlemane våre til å ta inn ein ekstra lærling.

Flora Industri- og Næringsforening, Førde Industri- og Næringssamskipnad og Bremanger Næringsråd vil oppmode alle bedrifter og kommunar i fylket til å ta ei ekstra runde med seg sjølve og vurdere moglegheita for å ta inn ein ekstra lærling. Ta eit krafttak for den framtidige fagkunnskapen og arbeidskrafta i Sogn og Fjordane!

Last ned og les heile brevet vårt (pdf) til medlemane her:

Krafttak for lærlingar


– Både kommunar, bedrifter og lærlingar må gå frå ei passiv til aktiv haldning, seier Bjørn Hollevik til Firda.

Sjå oppslag i Firda 14.8.15


– I mange år har vi motivert ungdommar til å ta yrkesfag. No har vi ikkje lærlingplassar til dei, seier Bjørn Hollevik til Firdaposten.

– Kortreist utdanning pluss kortreist sysselsetting er lik auka busetting lokalt, seier personalsjef Anne Karine Lysne i Westcon Yards Florø.

Sjå oppslag i Firdaposten 25.8.15