Valkomitéen kjem med følgjande innstilling til styre i FIN 2023:

Styremedlemmer:

  • Bjørn Hollevik, leiar (ikkje på val)
  • Kristin Bergstøl Hansen, nestleiar (attval, for 2 år)
  • Svein T. Nødseth (ikkje på val)
  • Linn Theres Nekkøy, (ikkje på val)
  • Anders Lien (ny, for 2 år)

Varamedlemmer: 

  • Tor Førde (attval, for 1 år)
  • Kristin Svardal (ny, for 1 år)

Årsmøtet vel leiar og nestleiar, og påser at dei ikkje er på val same året.

Valkomité 2023:

Jo Dale Pedersen // Ingrid Kassen // Gustav Johan Nydal (sign.)

Styret si innstilling til ny valkomité:

  • Gustav Johan Nydal (attval)
  • Ingrid Kassen (attval)
  • Jo Dale Pedersen (attval)

Valkomitéen konstituerer seg sjølve.