Jørn Askvik

Shortsea Promotion Centre

Jørn Askvik, er daglig leder i Shortsea Promotion Centre.

Shortsea Promotion Centre skal være en kunnskapshub i arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø, og en viktig bidragsyter for å knytte behov og tilbud sammen.

Shortsea Promotion Centre er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom norske myndigheter og medlemmer fra hele den maritime næringen.

Jørn har mange års bakgrunn fra logistikk, luftfart og forretningsutvikling. Før han startet i Shortsea Promotion Centre i 2019 tok han et scale-up selskap ut i Europa gjennom å etablere nasjonale distribusjonsnettverk, bygge nødvendig kjennskap og merkevare, og lande to sentrale kontrakter i konkurranse med store internasjonale leverandører.

Jørn skal dele endringsutfordringen knyttet til å flytte gods fra vei til sjø og hvorfor sjøveien er et miljømessig kinderegg

Jørn Askvik